ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2023

Års- och Hållbarhetsredovisning

Rejlers års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns tillgänglig enligt nedan:

Progress Report (annan webbplats)

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023 (pdf)

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023 som ESEF (zip)