Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses vanligen de processer som byggs upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Rejlers AB utövas främst genom årsstämman och styrelsen. Till sitt förfogande som verkställande organ har styrelsen i första hand vd men även övrig ledning. Rejlers tillämpar den reviderade koden för svensk bolagsstyrning som enligt kollegiet för Svensk bolagsstyrning trädde i kraft den 1 november 2015.

Från och med 2011 finns Rejlers bolagsstyrningsrapport även med i årsredovisningen. 


Bolagsstyrningsrapport 2016
Revisionsberättelse 2016 

Bolagsstyrningsrapport 2015
Revisionsberättelse 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014
Revisionsberättelse 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013
Revisionsberättelse 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012
Revisionsberättelse 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011
Revisionsberättelse 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010
Revisionsberättelse 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2008

 

Svensk kod för bolagsstyrning