Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses vanligen de processer som byggs upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag.