Våra fokusområden

Vår hållbarhetsstrategi pekar ut tre fokusområden där vi kan få ut störst effekt och skapa mest värde för våra kunder: energiomställning, industriomvandling och framtidssäkring av samhällen.

hallbarhet_fokusomraden_rejlers_1000.jpg

Energiomställning

Att eliminera utsläpp av växthusgaser från energisektorn är absolut nödvändigt för att mildra och motverka klimatförändringarna. Den pågående energiomställningen i samhället innebär att hela energisystemet är i förändring. Våra kunder spelar i många fall nyckelroller i denna omställning, då de gör stora investeringar och driver projekt som ska bidra till minskade utsläpp och förändra hur energi produceras och konsumeras i framtiden.

Rejlers har en unik position då vi stöttar både nya och etablerade aktörer på marknaden i att skapa morgondagens landskap för ren energi. Tillsammans med våra kunder kan vi säkerställa att övergången till ett rent energisystem blir effektiv.

Industriomvandling

Industrisektorn förändras snabbt, och våra kunder kräver djupgående kunskap om den senaste tekniken. Stora investeringar sker i fossilfri produktion genom elektrifiering, energilagring och nya vätgasbaserade lösningar. Det finns också ett stort intresse för avskiljning och lagring av koldioxid. Industrin driver på omställningen till en resurseffektiv, cirkulär ekonomi genom nya affärsmodeller, utveckling av processer, förändringar av material, ökad återvinning och innovativ återanvändning av industriavfall.

Ökat fokus på noggrann översyn och uppföljning av värdekedjan bidrar till att rita om den industriella kartan. Det blir även allt vanligare att produktionen placeras nära slutmarknaden. Tillsammans med våra kunder är vi en katalysator för omställningen till resurseffektivitet och cirkulära industrier.

Framtidssäkring av samhällen

Förändringen mot ett hållbart samhälle påverkar många områden. Nya krav ställs på både transportsystem och den byggda miljön. Under kommande år måste väginfrastrukturen anpassas till en fossilfri fordonspark, kapaciteten för spårbundna transporter byggas ut och både nya och befintliga byggnader bli mer energieffektiva och optimerade.

Energieffektivitet, cirkularitet, digitalisering, cybersäkerhet, automatisering och elektrifiering är avgörande komponenter när vi lägger grunden, bygger om, renoverar, anpassar och framtidssäkrar våra städer och vårt samhälle. Med vår expertis stödjer vi våra kunder för att möjliggöra uthållig infrastruktur och motståndskraftiga samhällen.

Mer om vad vi gör inom våra fokusområden, läs vår hållbarhetsrapport >>