Tillsammans mot ett hållbart samhälle

Vi vet alla att det pågår en klimatkris. Det innebär att vi behöver öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Att ta ledarskap innebär att leverera på ambitiösa mål och därför är vårt fokus att stänga gapet mellan ambition och handling, och vara en katalysator för våra kunders omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Samhällsbyggnad har varit vår kärnverksamhet i mer än 80 år. De lösningar vi levererar till våra kunder stärker både våra kunders konkurrenskraft och framtidssäkrar deras verksamheter. Genom vårt fokus på omställningen till ren energi, industrins omvandling och framtidssäkra samhällen driver vi på utvecklingen och tillgängliggör hållbar transformation för alla.

Med våra kunder mot Agenda 2030

I vårt hållbarhetsarbete är vår främsta prioritering det arbete vi gör för våra kunder, eftersom vårt största bidrag till att nå målen i Agenda 2030 är genom deras omställningsresa. Det är i våra kunduppdrag som vi gör skillnad och har möjligheten att driva utvecklingen framåt. Med vår tekniska expertis och kunskap utmanar vi våra kunder att anpassa sig till en ny verklighet och är en dedikerad partner för hållbar planering, projektering och genomförande av projekt.

Vi höjer våra ambitioner

I vår nya hållbarhetsstrategi har vi ett mycket starkt fokus på våra kunder. Genom att se till att allt vi gör bidrar till att nå kundens hållbarhetsmål blir vi en viktig partner och rådgivare till våra kunder - och möjliggör en hållbar omställning.

Som ett led i arbetet har vi förbundit oss till att sätta klimatmål som ligger i linje med Science Based Targets initiative (SBTi). Även om vår största påverkan är hos våra kunder, är det oerhört viktigt att vi har en stabil grund i vårt interna hållbarhetsarbete. Genom vår grund tar vi ansvar för vår egen påverkan, med ambitiösa mål för de områden som vi prioriterar högst.