Katalysator för den hållbara omställningen

På Rejlers fortsätter vi att vara relevanta på marknaden genom att stödja våra kunder i omställningen samt säkerställa att vår egen verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle. Vår nya strategi för hållbarhet speglar detta åtagande.

I över 80 år har Rejlers stöttat företag, myndigheter och andra organisationer i att möta omvärldens utmaningar. Den brådskande, pågående klimatkrisen kräver i dag ett absolut fokus på åtgärder för att bygga ett hållbart samhälle som minimerar koldioxidutsläppen. Med sin stora andel av världens totala klimatutsläpp har näringslivet en nyckelroll att spela i denna omställning som omfattar hela samhället. Ett starkt fokus på hållbarhet har därmed blivit en förutsättning för framgång för ett ambitiöst och värdeskapande företag som Rejlers.

Det är i våra kunduppdrag som vi kan göra störst skillnad. Här har teknikkonsulter som Rejlers möjlighet att fungera som en katalysator för kundernas förändringsresa. Vårt mål är att konkurrera med hållbarhet som drivkraft. Därför strävar vi efter att överträffa våra kunders förväntningar genom att ligga steget före och förutse deras behov, så att vi underlättar och påskyndar omställningen.

Utöver det vi gör för våra kunder har vi åtagit oss att minska vårt eget koldioxidavtryck som en del av vårt engagemang för ett hållbart samhälle. Vi har också fastställt ambitiösa mål inom vår egen verksamhet när det gäller andra aspekter av hållbarhet. Det är det enda sättet för oss att förbli en attraktiv arbetsgivare och en pålitlig partner för våra kunder.

Vår grund

Som grund för vår hållbarhetsstrategi har vi fyra prioriteringar:

  • Klimatåtgärder
  • Affärsetik
  • Inkluderande arbetsplatser
  • Välmående medarbetare

Dessa fyra prioriteringar är alla avgörande för att vi ska kunna uppfylla de ambitiösa hållbarhetsmål som både Rejlers och våra kunder har satt upp. Varje prioritering är kopplad till specifika, mätbara mål som vi noggrant följer upp för att säkerställa det praktiska genomförandet av vår strategi.

Våra fokusområden

Hållbarhetsstrategin anger också inom vilka områden vi behöver fokusera våra insatser för att få störst effekt och skapa mest värde för våra kunder.

Vi har valt att fokusera på tre områden:

  • Energiomställning
  • Industriomvandling
  • Framtidssäkringen av samhällen

Det är inom dessa tre områden som vi ser att vi kan bidra mest, med tanke på den långa erfarenhet och djupa kunskap som organisationen besitter. Rejlers ambitioner är höga och vi vill integrera hållbarhetstänket i hela vår verksamhet. Vi driver omställningen över hela linjen och är övertygade om att alla typer av projekt kan göras mer hållbara.

Mer om vår hållbarhetsstrategi, i vår hållbarhetsrapport >>

Hallbarhetsmodell_rejlers_1000.jpg