Vårt erbjudande

Byggstenar för ett hållbart samhälle

Rejlers hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att möta sina utmaningar. Med helhetsperspektiv och spetskompetens inom de senaste tekniklösningarna skapar vi en hållbar framtid genom kunskap.

Vi vill uppnå en hållbar utveckling där våra samhällen är framtidssäkra, industrierna är fossilfria och förnybara energikällor används till allt. Värdedriven digitalisering, som bygger på verkliga behov, är nyckeln till att lösa dagens utmaningar..

Framtidssäkra samhällen

När samhället nu anpassas till en ny verklighet, hjälper Rejlers sina kunder att hitta effektiva, innovativa, smarta och hållbara lösningar. Energieffektivitet, cirkularitet, digitalisering, cybersäkerhet, automatisering och elektrifiering är avgörande komponenter när vi anlägger, bygger om, renoverar, anpassar och säkrar våra städer och samhällen för framtiden.

Industriomvandling

När hela industrier nu omdanas genom nya teknologier och uppkopplingsmöjligheter hjälper Rejlers sina kunder att omvandlas för att bevara konkurrenskraften och uppnå högre resurseffektivitet och cirkularitet. Med omfattande expertis inom områden som industri 4.0, 5G, IoT, AR/VR, digitala tvillingar, AI och maskininlärning bistår vi med helhetslösningar såväl som projektledning, teknik- och experttjänster.

Energiomställningen

Hela energisystemet ställer om och Rejlers erbjuder tjänster och smarta digitala lösningar i alla delar av energiförsörjningskedjan. Vi hjälper såväl nya som etablerade aktörer att skapa morgondagens förnybara energilandskap – genom att modernisera, effektivisera, automatisera och optimera befintliga anläggningar och nätverk, eller utveckla nya kraftsystem, produktionskällor och energilager.

Läs mer om våra erbjudanden i respektive land:

Vill du inspireras av våra projekt klicka här: