Rejlers vinner ramavtal med FMV genom NESP

Rejlers ingår genom sitt delägarskap i NESP ett nytt ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) gällande konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd (ILS). Avtalet löper på upp till sju år och det är även möjligt för Försvarsmakten att avropa på avtalet.  

Det nya ramavtalet med FMV avser konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd (ILS), som är en ledningsprocess som stödjer utvecklingsarbetet i syfte att dimensionera och optimera underhållsystem utifrån krav på tillgänglighet, uthållighet och livscykelkostnad. Målet med ILS-arbetet är att uppnå ett system med hög driftsäkerhet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

- Vi ser fram emot att tillsammans med NESP fortsätta stötta utvecklingen inom FMV och Försvarsmakten. Ramavtalet ligger helt i linje med vår satsning på försvar och säkerhet som vi har ett starkt fokus på, både vad gäller uppdrag och nyrekryteringar, säger Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar och säkerhet på Rejlers.

Rejlers äger 40 % av aktierna i NESP (Network Enabling System Partner AB), genom förvärvet av Pondra AB under 2019.

För ytterligare information kontakta:
Jaime Rico, affärsområdesansvarig, Försvar och säkerhet, 076-677 95 92, jaime.rico@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com