Rejlers vinner nytt uppdrag när Vattenfall säkrar elkraftförsörjningen i Mälardalen

Fram till år 2030 planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra stora investeringar i sitt regionnät i Mälardalsområdet. Rejlers har fått i uppdrag att bland annat genomföra förstudier, ombesörja koncessionsansökningar samt detaljprojektera flera förstärknings- och reinvesteringsprojekt i regionnätet.

Vattenfall Eldistribution investerar i regionnätet för att möta ökande elöverföringsbehov kopplat till den samhällsutbyggnad och industrialisering som kommer ske i Mälardalsregionen de kommande åren. Investeringarna är även en direkt följd av Svenska kraftnäts planer på ombyggnationer för att skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät och möjliggöra ökad överföringskapacitet mellan elområde 2 och 3.

Det är inom ramen för ett befintligt ramavtal och i en förnyad konkurrensutsättning som Rejlers fått i uppdrag att lösa de utmaningar som Vattenfall Eldistribution står inför. Projekten omfattar nya ledningar, flyttningar, kompletteringar, förstärkningar och reinvesteringar. Totalt berörs 13 kraftledningar (130 kV) fördelat på ett flertal olika anläggningar i Mellansverige.

Konsultuppdragen är heltäckande och omfattar bland annat förstudier, projektbeskrivningar, samrådshandlingar, koncessionsansökningar, stolpplaceringar och profiler, förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och entreprenadhandlingar.

– Vi har precis börjat och det är full fart redan från start, även om de olika projekten sträcker sig ända fram till 2030. Samtidigt innebär det långa tidsperspektivet och bredden på uppdraget att vi kan utveckla sättet att arbeta på, säger Jonas Böös, Business Development Manager och kundansvarig för Vattenfall.

Jonas Böös ser uppdraget som ett partnerskap där Rejlers, i nära samarbete med Vattenfall, bidrar med expertis för att ta kraftledningsprojekt till en högre nivå än tidigare, både ur en hållbarhetsaspekt och ur ett säkerhetsperspektiv.

– Rejlers och Vattenfall har en tydlig och gemensam målsättning. I de här projekten kommer vi att se över möjligheterna att sätta en ny standard för hur kraftledningar byggs. Vi kommer att kunna väva in entreprenörerna på ett nytt sätt, göra bättre förfrågningsunderlag och få till processer som främjar ökad personsäkerhet med ett tydligt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor, konstaterar Jonas Böös.

För ytterligare information
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2800 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com