Rejlers projektleder betydande hetvattencentral i Norrköping

Rejlers har fått uppdraget att projektleda energibolaget E.ON:s byggnation av Norrköpings nya hållbara hetvattencentral. Både E.ON och Norrköpings kommun arbetar målmedvetet med att bidra till ett fossilfritt Sverige och den nya anläggningen är ett led i att nå miljömålen. Rejlers uppdrag omfattar projektledning, från provdrift till övertagande av anläggningen, vilket beräknas ske i början på 2022.   

Den nya produktionsanläggningen är en betydande investering för E.ON och ett av bolagets större pågående projekt. Initiativet är även ett led i E.ON:s målsättning för 2025 - att ställa om till en verksamhet med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Till skillnad från den nuvarande hetvattencentralen i Norrköping, som är oljeeldad, så kommer den nya att vara fossilfri och eldas med förnybara bränslen som bioolja samt vara förberedd för träpulver. 

- Vi är stolta att vi kan möjliggöra en positiv stadsutveckling i Norrköping genom att ge plats för Inre hamnen samt att vi tar ytterligare ett steg i att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi, säger Malin Hazard, Anläggningschef Produktion på E.ON i Norrköping.

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt mycket goda samarbete med E.ON och bistå bolaget och Norrköpings kommun i arbetet med att minska klimatpåverkan och nå miljömålen, säger Mattias Viberg, projektledare på Rejlers.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Öhrnell, Head of Industry Division, 072 213 11 70, henrik.ohrnell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se
Malin Hazard, Anläggningschef Produktion, E.ON Norrköping, 070 203 35 55, malin.hazard@eon.se

Om E.ON
Vi bygger det hållbara samhället. E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.
www.eon.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
www.rejlers.com