Rejlers medverkar när Varberg Energi satsar på energilagring

Rejlers expertis bidrar med teknisk kompetens och projektledning när Varberg Energi planerar att installera ett större batterilager för att jämna ut toppar och lagra elöverskottet. Varberg Energi erbjuder sina kunder en helt och hållet förnybar energiproduktion med fokus på el från vind, vatten och sol.

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara alternativ, i början på 90-talet öppnade bolaget Sveriges första vindkraftpark och 2016 etablerade de en av Sveriges största solenergiparker – ”Solsidan”. När andelen förnybar energi växer ställs allt högre krav på energisystemet med olika typer av lagring och flexibilitetstjänster, vilket spelar en viktig roll i samband med integreringen av förnybar energi i elnätet.

För att jämna ut dygnsvariationer planerar Varberg Energi nu att installera en pilotanläggning under 2021, där huvudsyftet är batterilager för flexibilitetstjänster, för att i nästa steg kunna ansluta till ett större batterilager om 10 MW/20 MWh mot 12 kV distributionsnät. Rejlers tillför expertis i framtagandet av den tekniska kravspecifikationen i pilotanläggningen och kommer även att stötta i upphandlingen samt i projektledningen av det större batterilagret, som beräknas vara installerat och klart 2023.

- Vi värdesätter Rejlers kunskap inom området. Energilagring är ett viktigt led i att framtidssäkra vår verksamhet och med nya tekniska lösningar kan vi skapa en ännu mer hållbar och effektiv elproduktion, säger Hans Ljungström, Affärsområdeschef Elnät och Per-Ola Karlsson, Planeringsingenjör Elnät på Varberg Energi.

- Vi är stolta över att samarbeta med Varberg Energi och detta projekt är ett mycket bra exempel på hur vi hjälper våra kunder i energiomställningen och att hitta hållbara lösningar, säger Sara Kimell, divisionschef på Energy.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com