Rejlers får förnyat förtroende av Aurora: tecknar EPC-kontrakt för nytt industriprojekt i Finland

Rejlers har tecknat ett betydande EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction Contract) med Aurora Kilpilahti avseende projektering, byggnation och testning av ny transformatorstation i Borgå, Finland. Nätstationen ska bidra till att utveckla och stärka Auroras elnät i Sköldvik industriområde, ett viktigt nav för cirkulär ekonomi i Norden. Projektet beräknas vara klart våren 2025.

Avtalet omfattar elprojektering av transformatorstationen, planering och konstruktion av byggnaden, all elektrisk utrustning som behövs för eldistribution samt installation, testning och idrifttagning. Dessutom ansvarar Rejlers för byggplatsledning och säkerhet.

Aurora är en finsk elnätspartner för branschen och stödjer sina kunder i arbetet med att skapa en fossilfri och alltmer elektrifierad produktion.

- Storskaliga elnätsprojekt kräver ett bra samarbete och tydlig interaktion under hela projektet. Rejlers har varit en pålitlig partner för oss i tidigare leveranser och vi ser framför oss att samarbetet kommer att bli framgångsrikt också i detta viktiga projekt, säger Jyrki Havukainen, platschef på Aurora Kilpilahti Oy.

- EPC-projekt kräver specifik expertis och stark projektledning. Vi har tidigare levererat EPC-projekt och krävande el-projekteringstjänster till Aurora samt varit en partner inom el-, instrumenterings- och automationsprojektering i Sköldvik-området under många år. Det här projektet stärker vårt samarbete ytterligare, säger Samuli Kyttälä, divisionschef för Industry på Rejlers i Finland.

För ytterligare information kontakta:
Mikko Vaahersalo, vd Rejlers Finland, + 358 (0) 44 425 3143, mikko.vaahersalo@rejlers.fi
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com