Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2021

April - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 25,6% till 755,9 MSEK (601,7)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 13,5% (-2,3)
 • EBITA ökade till 53,0 MSEK (15,3) och EBITA-marginalen ökade till 7,0% (2,5)
 • EBITA för 2020 är påverkat av en omstruktureringskostnad om 18,4 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 46,6 MSEK (9,2) och rörelsemarginalen ökade till 6,2% (1,5)
 • Finansnettot uppgick till -8,3 MSEK (-6,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 31,4 MSEK (0,8)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,59 SEK (0,04) och efter utspädning till 1,56 SEK (0,04)

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,0% till 1 433,3 MSEK (1 246,9)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 4,6% (2,1)
 • EBITA ökade till 87,4 MSEK (54,1) och EBITA-marginalen ökade till 6,1% (4,3)
 • EBITA för 2020 är påverkat av en omstruktureringskostnad om 18,4 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 70,8 MSEK (40,4)
 • Finansnettot uppgick till 6,8 MSEK (-9,3)
 • Resultat efter skatt ökade till 63,0 MSEK (22,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,20 SEK (1,13) och efter utspädning till 3,13 SEK (1,10)

”Andra kvartalets EBITA-resultat på 53,0 (15,3) MSEK är Rejlers bästa någonsin för ett enskilt kvartal. EBITA-marginalen ökade till 7,0 (2,5) procent. I samtliga länder uppvisar vi resultatförbättringar både jämfört med årets första kvartal och andra kvartalet i fjol. De fina siffrorna kommer efter en pandemirelaterad trendvändning som märktes av redan i mars. Även vår förbättrade operationella effektivitet ligger bakom rekordresultatet”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 12.00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com