Bokslutskommuniké Rejlers AB januari - december 2021

Oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 32,4% till 835,9 MSEK (631,2)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 22,1% (-5,1)
 • Justerad EBITA exklusive omstruktureringskostnader ökade med 87% till 66,5 MSEK (35,6) och justerad EBITA-marginal ökade till 8,0% (5,6)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,2 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 48,3 MSEK (35,6) och EBITA-marginalen ökade till 5,8% (5,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 37,4 MSEK (28,0), påverkat av förvärvskostnader med 2,5 MSEK (2,7), och rörelsemarginalen ökade till 4,5% (4,4)
 • Finansnettot uppgick till 0,7 MSEK (-7,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 31,6 MSEK (8,8)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,61 SEK (0,45) och efter utspädning till 1,57 SEK (0,44)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (0)

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 22,5% till 2 898,7 MSEK (2 366,9)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade med 11,8% (-2,2)
 • Justerad EBITA exklusive omstruktureringskostnader ökade med 42% till 182,5 MSEK (128,6) och justerad EBITA-marginal ökade till 6,3% (5,4)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,2 MSEK (18,4)
 • EBITA ökade till 164,3 MSEK (110,2) och EBITA-marginalen ökade till 5,7% (4,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 129,7 MSEK (83,8), påverkat av förvärvskostnader med 6,6 MSEK (3,4), och rörelsemarginalen ökade till 4,5% (3,5)
 • Finansnettot uppgick till 6,3 MSEK (-34,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 110,2 MSEK (32,5)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 5,60 SEK (1,65) och efter utspädning till 5,47 SEK (1,61)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (3,50)

Kommentarer av vd och koncernchef

”Det besvärliga andra pandemiåret 2021 blev ett nytt rekordår för Rejlers. Genom årets oförutsägbara landskap fortsatte vår förändringsresa framgångsrikt och vi stänger året med en omsättning på 2 899 (2 367) MSEK, en tillväxt på över 20 procent och ett justerat EBITA-resultat på 182,5 (128,6) MSEK, Rejlers högsta omsättning och resultat någonsin. Justerad EBITA-marginal stiger till 6,3 (5,4) procent”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 08:30 CET.

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2500 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2021 omsatte bolaget 2,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com