Visselblåsning

På Rejlers strävar vi efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Därför har vi inrättat ett visselblåsningssystem som gör det enkelt för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys. Där kan medarbetare, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Den som rapporterar ett visselblåsarärende får inte utsättas för negativa följder (förutsatt att anmälaren inte själv gjort sig skyldig till ett brott). Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Det är inte tillåtet att försöka ta reda på visselblåsarens identitet.

Du kan göra din anmälan på följande sätt:
Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget genom wb.2secure.se och och fyll i den landspecifika företagskoden:
Sverige: svd545
Norge: rjn842
Finland & Abu Dhabi: rjf827