Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Rejlers långsiktiga policy är att cirka 50 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut. Utdelningspolicyn står fast men mot bakgrund av att bolaget gör en företrädesemission så föreslår styrelsen för Rejlers årsstämma att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Företrädesemissionen genomfördes i mars/april 2017.