Utdelningspolicy

Rejlers långsiktiga policy är att cirka 50 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut.