Press

Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster som skapar värde för kunder inom områdena:  Energy, Buildings, Industry, Telecom samt Infrastructure. Genom att sätta samman experter med olika kompetenser tar vi fram innovativa, affärsmässiga och hållbara lösningar. Vi gör det med allt ifrån förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.