Aktiefakta

Rejlers aktiekapital uppgår till 40 763 698 SEK och totalt antal röster uppgår till 36 125 099 röster. Det totala antalet aktier i bolaget är 20 381 849 aktier, varav 1 749 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 18 632 599 aktier av serie B (1 röst per aktie). Aktier av serie A kan konverteras till aktier av serie B. Varje röstberättigad får vid bolagsstämman rösta för fullt antal ägda eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst.

Notering och handel

Bolagets aktie av serie B är sedan den 18 december 2006 noterad på Nasdaq Stockholm efter att ha varit noterad på Nordic Growth Market, NGM sedan den 8 maj 2003.

I januari 2021 flyttades Rejlers aktie upp till Nasdaqs Mid Cap-segment.

Data per aktie

DATA PER AKTIE 2022 2021 2020 2019 2018
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 9,64 5,47 1,61 3,42 0,85
Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 9,6 61,7 58,7 47,3 38,1
Utdelning per aktie, SEK 1) 3,00 6,50 0,0 1,5 1,00

1) Inför stämma 2023 föreslår styrelsen en utdelning på 4,5 kr per aktie