Investerare

Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2024

Januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 10,5 % till 1 096,0 MSEK (991,5)
  • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 1,0 % (9,7), negativt påverkat av genomförda omstruktureringar fjärde kvartalet 2023, samt en dag mindre jämfört med föregående år
  • EBITA ökade till 98,3 MSEK (90,1), och EBITA-marginalen uppgick till 9,0 % (9,1)
  • EBITA för 2023 var påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 83,7 MSEK (70,8), påverkat av förvärvskostnader om 0,5 MSEK (-6,7)
  • Finansnettot uppgick till -3,1 MSEK (-9,0)
  • Resultat efter skatt ökade till 64,4 MSEK (49,0)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,91 SEK (2,40) och efter utspädning till 2,91 SEK (2,38)

Kommentarer av vd och koncernchef

"Ett starkt första kvartal bidrar till Rejlers högsta EBITA-resultat hittills, trots en arbetsdag mindre jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelsemarginalen (EBITA) på 9,0 procent låg i linje med fjolårets kvartal. Sverige uppvisade koncernens högsta marginal, EBITA 10,8 procent, och även Finland gjorde ett bra första kvartal. Norge hade hela tre arbetsdagar färre jämfört med samma kvartal 2023, vilket gav en negativ effekt på första kvartalets siffror. Vi närmar oss vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITA-nivå på 10 procent", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef på Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se