Rejlers aktieägare


Aktieägarkontakter

Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.

10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar förhållandet per 2023-09-29.*

Namn A-aktier B-aktier Andel av kapitalet % Andel av rösterna %
Peter Rejler 1 159 750 0 5,2 30,6
Jangunnar AB (familjen Rejler) 485 250 163 638 2,9 13,3
Nordea småbolagsfond, Norden - 2 901 966 13,1 7,7
Lannebo Fonder - 1 771 270 8,0 4,7
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag - 1 730 416 7,8 4,6
Lauri Valkonen 70 000 405 000 2,1 2,9
Handelsbanken Microcap Sverige - 1 050 000 4,7 2,8
Lisa Rejler 13 125 871 226 4,0 2,6
Martina Rejler 13 125 799 294 3,7 2,5
Northen Trust Company, London - 555 196 2,5 1,5
         
Summa 10 största aktieägarna 1 741 250 10 248 006 54,2 73,1
Summa övriga aktieägare 8 000 10 109 593 45,8 26,9
Summa 1 749 250 20 357 599 100,00 100,00

* Källa: Euroclear