Rejlers aktieägare


Aktieägarkontakter

Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie.                    Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.

10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar förhållandet per 2017-06-30.*

Namn A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av rösterna %
Peter Rejler 1 275 750 3 500 7,1 37,7
Jan Rejler, direkt och genom bolag 367 500 341 913 3,9 11,9
Lannebo Fonder - 2 088 558 11,6 6,2
Nordea Investment Funds - 1 618 372 8,9 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag - 1 681 807 9,3 5,0
Lauri Valkonen 70 000 537 207 3,4 3,7
Lisa Rejler 13 125 916 226 5,1 3,1
Swedbank Robur fonder - 1 203 868 6,7 3,6
Martina Rejler 13 125 820 794 4,6 2,8
Fondita fonder - 868 000 4,8 2,6
         
 Summa 10 största aktieägarna 1 739 500 10 080 245 65,3 81,2
 Summa övriga aktieägare 9 750 6 258 414 34,7 18,8
 Summa 1 749 250 16 338 659 100,0 100,0

*Källa Euroclear