Aktiekapitalet

År Händelse Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av aktier Summa aktier
2003 Nyemission 1)  1 090 000  18 140 000  109 000  1 814 000
2005 Nyemission 2)  3 219 510  21 359 510  321 951  2 135 951
2006 Split 5:1 split  -  21 359 510  8 543 804  10 679 755
2006 Nyemission 3)  142 040  21 501 550  71 020  10 750 775
2007 Nyemission 3)  66 452  21 568 002  33 226  10 784 001
2008 Nyemission 3)  75 440  21 643 442  37 720  10 821 821
2010 Nyemission 4)  1 000 000  22 643 442  500 000  11 321 721
2013 Nyemission 5)  200 000  22 843 442  100 000  11 421 721
2014 Nyemission 6)  1 800 000  24 643 442    900 000  12 321 721
2015 Nyemission 7)  1 200 000  25 843 442    600 000  12 921 721
2017 Nyemission 8)  10 332 376  36 175 818  5 166 188  18 087 909
2019 Nyemission 9)  3 200 000  39 375 818  1 600 000  19 687 909
2022 Nyemission 10)  921 440  40 297 258  460 720  20 148 629
2022 Nyemission 11)  466 440  40 763 698  233 220  20 381 849


1
) Nyemission med stöd av teckningsoptioner. Endast aktier av serie B emitterades.
2) Apportemission i samband med förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.
3) Tilläggsköpeskilling hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.
4) Nyemission i samband med förvärvet av Råbe-bolagen. Endast aktier av serie B emitterades.
5) Nyemission i samband med förvärvet av IKAB. Endast aktier av serie B emitterades.
6) Nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2013. Endast aktier av serie B emitterades.
7) Nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2015. Endast aktier av serie B emitterades.
8) Företrädesemission enligt beslut på extra bolagsstämma 13 mars 2017.
9) Riktad nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2019.
10) Nyemission i samband med förvärvet av Helenius Ingenjörsbyrå AB.
11) Nyemission i samband med konvertering av konvertibelprogram.

 

Företrädesemission mars/april 2017 >>