Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Rejlers Sverige AB:s (”Rejlers”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Välj land...
Välj land...
Nästa