Kalender

2021

5 februari 2021, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2020

22 april 2021, kl 13:00
Delårsrapport januari-mars 2021

22 april 2021
Årsstämma 2021

15 juli 2021, kl 12.00
Delårsrapport januari-juni 2021

26 oktober 2021, kl 13.00
Delårsrapport januari-september 2021

2022

3 februari 2022, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2021

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.