Kalender

2024

2 februari 2024, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2023

25 april 2024, kl 13.00
Delårsrapport januari-mars 2024

25 april 2024
Årsstämma

15 juli 2024, kl 12.00
Delårsrapport januari-juni 2024

24 oktober 2024, kl 12.00
Delårsrapport januari-september 2024

2025

6 februari 2025, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2024

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.