Kalender


2018

8 februari 2018:  Delårsrapport januari - december 2017                       
7 maj 2018:  Delårsrapport januari - mars 2018 och årsstämma                        
26 juli 2018: Delårsrapport januari - juni 2018                               
25 oktober 2018: Delårsrapport januari - september 2018                    

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké.
Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.