Kalender

2023

2 februari 2023, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2022

20 april 2023, kl 13.00
Delårsrapport januari-mars 2023

20 april 2023
Årsstämma 2023

14 juli 2023, kl 12.00
Delårsrapport april-juni 2023

25 oktober 2023, kl 13.00
Delårsrapport juli-september 2023

2024

2 februari 2024, kl 08.30
Bokslutskommuniké januari-december 2023
Delårsrapport september-december 2023

 

* Tysta perioder är en period om 30 dagar före publiceringen av kvartalsrapporter eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är det handelsstopp för insiders.