Mål och strategi

Vi växer genom lärande

Rejlers strategiska mål siktar på år 2025. Vi omvandlas till ett större, mer fokuserat och lönsamt företag samt branschens mest lärande organisation som alltid bidrar med nya perspektiv och ny kunskap för att hjälpa våra kunder att bygga en hållbar framtid.

Våra mål till 2025:

  • Genomsnittlig årlig tillväxt på 10 %
  • EBITA-marginal på 10 %
  • Glada kunder och medarbetare

Vår strategi består av fyra huvuddelar:

Tillväxt – Dubblerad storlek

Rejlers ska bli dubbelt så stort från 2018 till 2025. Vi uppnår denna tillväxt genom att utveckla vår organisation och leveranskapacitet så att vi kan vinna ännu större uppdrag, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar våra arbetssätt. Vi utvärderar ständigt vår organisation och struktur för att kunna förändras när det behövs samt investerar stort i ledarskap, varumärke och företagskultur.

Fokus – Energi och infrastruktur

Strategiskt har Rejlers identifierat utvalda branscher som katalysatorer för tillväxt. Av särskilt intresse är den pågående övergången till en fossilfri framtid inom energi- och infrastruktursektorerna, där Rejlers drar nytta av omfattande sakkunskap och erfarenhet från samtliga länder och divisioner för att hjälpa kunder att anpassa sig till en ny verklighet.

Framtid – Större kundvärde

Rejlers fokuserar i högre utsträckning på projekt och att leverera helhetslösningar än på timbaserade tjänster. På så vis når vi högre lönsamhet samtidigt som vi skapar större värde för våra kunder, som kan dra nytta av våra medarbetares kunskap kring den senaste tekniken, liksom deras praktiska kunnande. Som våra kunders strategiska partner hjälper vi dem att skapa en hållbar framtid genom kunskap.

Expansion – Befintliga marknader

Vi ser stora tillväxtmöjligheter i att utveckla vår redan starka position på befintliga nordiska marknader i Sverige, Finland och Norge.