Vision och värderingar

Vår vision - Home of the learning minds!

Rejlers är en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. I teknikens framkant hjälper vi våra kunder att hitta rätt väg i en hållbar riktning mot ett fossilfritt samhälle. Vi ger proaktiva råd och ryggar aldrig för stora utmaningar eller för att själva utmana och ifrågasätta.

Rejlers Superpowers

Det andra organisationer kallar kärnvärden har vi på Rejlers valt att kalla superpowers.

Open source culture

Med en nyfiken inställning lär vi oss ständigt nya saker, både av varandra och genom våra uppdrag. Vi delar villigt varandras kunskaper och delger våra kunder nya insikt er från alla områden vi verkar i. Med den senaste tekniken och vår djupa områdesexpertis hjälper vi kunderna att göra val som bidrar till en hållbar framtid.

Love the challenge

Vi antar stora utmaningar med entusiasm och möter dem med innovativa lösningar som kanske aldrig tidigare skådats. Kunskapen vi bygger upp används i hela verksamheten och förbereder våra kunder på vad som väntar runt hörnet. Ingen utmaning är större än att bygga ett hållbart samhälle. Att söka lösningar som håller över tid ligger i vårt DNA och vi vill ta ledningen i detta arbete.

Brilliant networks

Våra nätverk låter oss förena det mindre företagets snabbhet och anpassningsförmåga med storskalig expertis. Genom våra unika partnernätverk skräddarsyr vi lösningar för att möta kundernas specifika behov. Våra många kontakter inom såväl näringsliv som akademi ger oss kunskaper om den nya och hållbara teknik som utvecklas för framtiden.