Vision och värderingar

Vår vision - Home of the learning minds!

De tre huvudkomponenterna i vår vision Home, Learning och Minds fångar alla viktiga aspekter av vårt löfte. Vi är ett hem för våra medarbetare och våra kunder, ett hem byggt på tillit och öppenhet. Med vår inställning, att alltid omfamna dagens och morgondagens mest komplexa utmaningar, i kombination med kontinuerligt lärande utvecklar och inspirerar vi varandra, våra kunder och partners.

Våra värderingar

Rejlers har tre kärnvärden som hjälper oss att uppnå våra ambitiösa mål:

Open Source Culture

Med en kunskapskultur och en nyfiken inställning lär vi oss ständigt nya saker, både av varandra och genom våra uppdrag. Vi delar villigt med oss av våra kunskaper och insikter från alla områden vi verkar inom. Med den senaste tekniken och vår omfattande expertis, ger vi våra kunder ny kunskap och hjälper dem att göra val som bidrar till en hållbar framtid.

Love the Challenge

Vi antar stora utmaningar med entusiasm och möter dem med innovativa lösningar som kanske aldrig tidigare skådats. Kunskapen vi bygger upp används i hela verksamheten och förbereder våra kunder på vad som väntar runt hörnet. Ingen utmaning är större än att bygga ett hållbart samhälle. Att söka lösningar som håller över tid ligger i vårt DNA och vi vill gå i bräschen för denna omvandling.

Brilliant Networks

Både Rejlers som företag och våra medarbetare som individer drar nytta av nätverk som leder till att vi kan förena det mindre företagets snabbhet och anpassningsförmåga med storskalig expertis. Genom vårt unika partnernätverk skräddarsyr vi lösningar för att möta kundernas specifika behov och våra många kontakter inom såväl näringsliv som akademi ger oss den senaste kunskapen om ny och hållbar teknik.