Decennier av samhällsbyggande

Sedan starten 1942 har Rejlers alltid haft förmågan att lära nytt för att bygga det moderna samhället. Idag är vi Home of the Learning Minds och lika anpassningsbara och uppmärksamma på nya behov som någonsin tidigare. Vi erbjuder våra kunder relevant expertis i teknikens absoluta framkant och skapar en hållbar framtid genom kunskap. Vi vet vad morgondagen kräver.


Genom historien har vi bevarat vår karaktär som familjeföretag. I dag är våra medarbetare med och tävlar om de största projekten, men vi värnar alltjämt om att vara branschens ”lilla stora” företag, med en varm kultur och korta beslutsvägar utan onödig byråkrati.


I årtionde efter årtionde har Rejlers hjälpt samhället att möta de största tekniska utmaningarna:

 • 1940-talet

  ELEKTRIFIERING

  1940-taletårs bild

  Rejlers grundades 1942 med det första uppdraget att göra Kronoberg i Småland självförsörjande på el med hjälp av landskapets torvmossar. Kraftteknikern Gunnar Rejler tar sig framgångsrikt an uppgiften vilket leder vidare till ytterligare elektrifieringsuppdrag i resten av Småland, Östergötland och Göteborg.

  ELEKTRIFIERING
 • 1950-talet

  INDUSTRIALISERING

  1950-taletårs bild

  Rejlers spelar en nyckelroll i arbetet med att förse Göteborgs varvsindustri med kraft och får även viktiga uppdrag i arbetet med att bygga upp själva industrin, bland annat med konstruktionen av varv. Denna erfarenhet leder vidare till fler industriuppdrag även på andra orter i Sverige.

  INDUSTRIALISERING
 • 1960-talet

  MILJONPROGRAMMET

  1960-taletårs bild

  För att motarbeta bostadsbristen, drar svenska staten igång ett jättelikt initiativ – miljonprogrammet – och bygger en miljon nya bostäder för medborgarna till ett överkomligt pris. Genom sin ledande kompetens på området får Rejlers uppdraget att hjälpa till med kraftförsörjning och elinstallationer.

  MILJONPROGRAMMET
 • 1970-talet

  Kärnkraftsutbyggnad

  1970-taletårs bild

  Ytterligare ett steg i det svenska energisystemets utveckling tas när kärnkraften byggs ut. Rejlers anställer ledande kärntekniker och blir under de kommande årtiondena involverat i bygget av Sveriges kärnkraftverk. Verksamhetsområdena är nu kraft, industri, byggnation och kärnkraft.

  Kärnkraftsutbyggnad
 • 1980-talet

  FLYGPLATSUTBYGGNAD

  1980-taletårs bild

  Från slutet av 1970-talet byggs Sveriges flygplatser och hamnar ut kraftigt på både mindre och större orter. Rejlers tekniska expertis anlitas för att säkra den livsviktiga kraftförsörjningen för dessa nationella infrastrukturprojekt. Parallellt blomstrar byggsektorn som nu står för en stor del av Rejlers verksamhet. År 1980 expanderar Rejlers verksamheten till Finland.

  FLYGPLATSUTBYGGNAD
 • 1990-talet

  Järnvägssatsningar

  1990-taletårs bild

  Sveriges ekonomi hamnar i djup kris och byggbranschen hör till de värst drabbade sektorerna. Rejlers svarar med att flytta över fokus till järnvägskonstruktion och deltar sedan i den stora statliga satsningen på utbyggnad av järnväg från och med 1990-talet.

  Järnvägssatsningar
 • 2000-talet

  TELEKOM & IT

  2000-taletårs bild

  Rejlers aktie noteras 2003. Verksamheten växer vidare genom de stora satsningar på utbyggnad av bredband och telekommunikationer som sker under denna tid. Rejlers utför viktiga uppdrag för flera stora aktörer i branschen.

  TELEKOM & IT
 • 2010-talet

  DIGITALISERING

  2010-taletårs bild

  På 2010-talet påbörjas en snabb digitalisering av samhälle, näringsliv och handel. Rejlers befinner sig återigen i utvecklingens framkant och hjälper kunderna i deras digitaliseringsresa. Rejlers etablerar sig i Norge och den digitala kompetensen förstärks ytterligare, inte minst gentemot energibranschen.

  DIGITALISERING
 • 2020-talet

  KLIMATOMSTÄLLNING

  2020-taletårs bild

  Under 2020-talet är de stora utmaningarna att framtidssäkra vårt samhälle, att genomföra omställningen till ett fossilfritt energisystem och att omvandla industrier för att göra verksamheter och affärsmodeller hållbara. Som alltid ligger vi i framkant och genom kunskap hjälper vi våra kunder att skapa en hållbar framtid.

  KLIMATOMSTÄLLNING