Rejlers vinner uppdrag när stamnätet växer i Stockholm

När Stockholmsregionen växer måste stamnätet växa för att säkra kraftförsörjningen. Den digitala informationshanteringen är en viktig del och Rejlers har fått ytterligare ett uppdrag där GIS, geografiska informationssystem, är en viktig del.

Rejlers har under det senaste året vunnit fem uppdrag som innehåller stora mängder GIS-hantering för Svenska kraftnät. Rejlers samlar in och analyserar information rörande geografi, miljö, kultur och terräng som ingår i beslutsunderlag för Svenska kraftnät i deras projekt för stationer och kraftledningar.

- I det här uppdraget ska vi tillsammans med Svenska kraftnät samordna den digitala geografiska informationshanteringen för två viktiga program i Storstockholmsregionen, säger Jonas Böös, affärsutvecklare Energy.

Rejlers kommer att medverka i utvecklingen av arbetssätt för geografisk datahantering. Rejlers kommer samtidigt att vara resurs i de löpande projekten för att producera och harmonisera strukturen av hur GIS används.

- Vi kommer vara sammanhållande och ansvara för samordning av GIS-leveranser i ett antal projekt inom flera program, säger Jonas Böös. Programmen omfattar reinvesteringar och utbyggnader relaterade till Svenska kraftnäts verksamhet. Vi kommer ha tätt samarbete med linjen hos Svenska kraftnät gällande arbetssätt och metodik.

Uppdraget sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson; vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se 
Jenny Edfast; divisionschef Energy Rejlers Sverige, tel. 070-649 64 13, e-post: jenny.edfast@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.