Rejlers utökar samarbetet med LKAB

Rejlers har fått i uppdrag att utveckla logistiksystemet för den nya och djupare huvudnivån som planeras vid LKAB:s gruva i Malmberget. Målet är att skapa nya tekniska lösningar som kommer att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

En av världens största underjordsgruvor ligger i Malmberget i Gällivare kommun. Nuvarande brytning sker på nivå 1250 m. Planeringen pågår för brytning bortom år 2060 med stora investeringar i infrastruktur, brytningsmetoder och nya arbetssätt.

Rejlers har fått förnyat uppdrag att fortsätta arbetet med processen för logistiksystem, som omfattar transport av järnmalm på den nya och djupare huvudnivån. Uppdraget påbörjades 2021 och beräknas stå klart i februari 2024.

– Djupare gruvor innebär stor komplexitet, med både högre bergspänningar och större säkerhetskrav. Vi arbetar för att hitta de absolut bästa tekniska lösningarna för ändamålet och utvecklar ett helt autonomt och robust logistiksystem med fokus på låga driftskostnader och hög säkerhet. Det här blir något helt nytt och sätter standarden för framtidens brytning av malm på de här nivåerna, säger Mats Daglind, uppdragsansvarig för logistikprojektet på Rejlers division Industry.

Utvecklingen av den nya huvudnivån är kopplad till det teknikskifte som krävs för att skapa fossilfritt stål. Malmberget och Gällivare är först ut och den lösning som skapas för Malmberget kan även komma att implementeras vid LKAB:s övriga underjordsgruvor.

För ytterligare information: 
Mikael Fränckel, Head of Division Industry, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef,  070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3000 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com