Rejlers får förnyat förtroende från Elvia

Nätbolaget Elvia i Norge förnyar ramavtalet med Rejlers gällande kontroll av kondensatorbatterier vid alla sina transformatorstationer i Oslo och Viken. Rejlers samarbetar sedan länge med Elvia inom området och det nya ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.  

- Vi uppskattar Rejlers spetskompetens och har positiva erfarenheter av deras tjänster från tidigare projekt gällande kondensatorbatterier, säger Ingvild Spurkeland, nätplanerare och projektledare på Elvia.

Kondensatorbatterierna säkerställer en stabil strömförsörjning till både privathushåll och kommersiella byggnader, och underhållsarbetet är en viktig del av verksamheten. Kontrollarbetet kommer att utföras sommartid, när elnätet är som minst belastat och eventuella reparationer kan genomföras utan större störningar.

För ytterligare information kontakta:
Petter Arnesen, vd, Rejlers Norge, +47 951 95 317, petter.arnesen@rejlers.no
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com