Rejlers AB utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm

Rejlers AB (”Rejlers” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 14 mars 2023.

För ytterligare information kontakta:
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2800 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com