Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2023

Juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 16,4 % till 906,0 MSEK (778,4)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 3,4 % (13,1)
 • EBITA ökade till 55,1 MSEK (54,8), och EBITA-marginalen uppgick till 6,1 % (7,0), påverkat av en arbetsdag mindre jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,9 MSEK (42,6), påverkat av förvärvskostnader om 3,0 MSEK (0,7), avseende förvärvet av Eurocon
 • Finansnettot uppgick till -14,7 MSEK (0,6), där föregående år var positivt påverkat av valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,5 MSEK (31,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 SEK (1,53) och efter utspädning till 0,78 SEK (1,52)

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,2 % till 2 955,7 MSEK (2 522,8)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 6,1 % (12,9)
 • EBITA ökade till 215,7 MSEK (195,5), och EBITA-marginalen uppgick till 7,3 % (7,7), påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 225,7 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,6 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 163,8 MSEK (154,7), påverkat av förvärvskostnader om 9,8 MSEK (6,6), avseende förvärvet av Eurocon
 • Finansnettot uppgick till -20,6 MSEK (1,1), där föregående år var positivt påverkat av valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 113,7 MSEK (120,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,14 SEK (5,91) och efter utspädning till 5,10 SEK (5,85)

Kommentarer av vd och koncernchef: 
”Under årets tredje kvartal ökar Rejlers EBITA till 55,1 MSEK (54,8), med en EBITA-marginal om 6,1 procent (7,0). Vi fortsätter att förbättra resultatet jämfört med i fjol, trots att september och därmed kvartalet hade en arbetsdag mindre i år, vilket minskar EBITA med cirka 13 MSEK och marginalen med cirka 1,5 procent. Januari-september växer vår omsättning med 17 procent, varav 6 procent organiskt, och EBITA ökar med drygt 10 procent till 215,7 MSEK (195,5)”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 13:00 CEST.

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com