Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2022

Juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 23,6 % till 778,4 MSEK (629,6)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 13,1 % (19,4)
 • EBITA ökade till 54,8 MSEK (28,6), och EBITA-marginalen ökade till 7,0 % (4,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 42,6 MSEK (21,6), påverkat av förvärvskostnader om 0,7 MSEK (0,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 31,2 MSEK (15,6)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,53 SEK (0,79) och efter utspädning till 1,52 SEK (0,77)

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 22,3 % till 2 522,8 MSEK (2 062,9)
 • Organisk omsättningstillväxt ökade till 12,9 % (8,6)
 • EBITA ökade till 195,5 MSEK (116,0), och EBITA-marginalen ökade till 7,7 % (5,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 154,7 MSEK (92,4), påverkat av förvärvskostnader om 6,6 MSEK (4,1)
 • Resultat efter skatt ökade till 120,4 MSEK (78,7)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 5,91 SEK (4,00) och efter utspädning till 5,85 SEK (3,91)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 190,4 MSEK (94,3)

Kommentar av vd och koncernchef 
”Årets tredje kvartal blev starkt för Rejlers med ett EBITA-resultat på 54,8 (28,6) MSEK, en ökning med nära 100 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. EBITA-marginalen för kvartalet ökade till 7,0 (4,5) procent och omsättningen ökade med 24 procent till 778,4 MSEK, varav mer än hälften organiskt”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 13:00 CEST.

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2750 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2021 omsatte bolaget 2,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com