Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2023

April - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 18,2 % till 1 058,2 MSEK (895,3)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 5,2 % (7,8)
 • EBITA ökade till 70,5 MSEK (64,3), och EBITA-marginalen uppgick till 6,7 % (7,2), påverkat av en arbetsdag mindre jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 55,1 MSEK (51,9), påverkat av förvärvskostnader om 0,1 MSEK (0,3), avseende förvärvet av Eurocon
 • Resultat efter skatt ökade till 47,2 MSEK (41,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,14 SEK (2,04) och efter utspädning till 2,12 SEK (2,00)

Januari - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 17,5 % till 2 049,7 MSEK (1 744,4)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 7,4 % (12,9)
 • EBITA ökade till 160,6 MSEK (140,7), och EBITA-marginalen uppgick till 7,8 % (8,1), påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 170,6 MSEK och EBITA-marginalen ökade till 8,3 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 125,9 MSEK (112,0), påverkat av förvärvskostnader om 6,8 MSEK (6,0), avseende förvärvet av Eurocon
 • Resultat efter skatt ökade till 96,2 MSEK (89,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,35 SEK (4,43) och efter utspädning till 4,32 SEK (4,33)

Kommentarer av vd och koncernchef:

”Under årets andra kvartal uppvisar Rejlers stark tillväxt om 18,2 procent, varav 5,2 procent organisk tillväxt, och omsättningen ökar till 1 058,2 MSEK (895,3). Samtidigt ökar vi rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 70,5 MSEK (64,3), trots en arbetsdag mindre. Första halvåret ökar EBITA till 170,6 MSEK (140,7) med en EBITA-marginal om 8,3 procent (8,1), exklusive jämförelsestörande poster om 10 MSEK”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 12:00 CEST.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com