Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2022

April - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 18,4 % till 895,3 MSEK (755,9)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 7,8 % (13,5)
 • EBITA ökade till 64,3 MSEK (53,0), och EBITA-marginalen ökade till 7,2 % (7,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 51,9 MSEK (46,6), påverkat av förvärvskostnader om 0,3 MSEK (0,0)
 • Finansnettot uppgick till -1,8 MSEK (-8,3)
 • Resultat efter skatt ökade till 41,2 MSEK (31,4)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,04 SEK (1,59) och efter utspädning till 2,00 SEK (1,56)

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 21,7 % till 1 744,4 MSEK (1 433,2)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 12,9 % (4,6)
 • EBITA ökade till 140,7 MSEK (87,4), och EBITA-marginalen ökade till 8,1 % (6,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 112,0 MSEK (70,8), påverkat av förvärvskostnader om 6,0 MSEK (4,1)
 • Finansnettot uppgick till 0,6 MSEK (6,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 89,2 MSEK (63,0)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 4,43 SEK (3,20) och efter utspädning till 4,33 SEK (3,13)

Kommentar av vd och koncernchef 
”Rejlers omvandlingsresa för att uppnå bestående högre resultat fortsätter att ge utdelning. Andra kvartalet 2022 låg vårt EBITA-resultat på 64,3 (53,0) MSEK. Det blev vårt bästa andra kvartal hittills och resultatet var 21,3 procent högre jämfört med samma period i fjol. EBITA-marginalen för kvartalet landade på 7,2 (7,0) procent och omsättningen ökade med 18,4 procent till 895,3 MSEK, varav cirka hälften organiskt”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 12:00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2700 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2021 omsatte bolaget 2,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com