Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2022

Oktober - december 

 • Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 990,2 MSEK (835,9)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 8,6 % (22,1)
 • EBITA ökade till 91,8 MSEK (48,3), och EBITA-marginalen ökade till 9,3 % (5,8)
 • EBITA för 2021 är påverkat av omstruktureringskostnad om 18,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 79,6 MSEK (37,4), påverkat av förvärvskostnader om 0,1 MSEK (2,5)
 • Resultat efter skatt ökade till 76,0 MSEK (31,6)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,73 SEK (1,61) och efter utspädning till 3,70 SEK (1,57)

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 21,2 % till 3 513,0 MSEK (2 898,7)
 • Organisk omsättningstillväxt ökade till 11,7 % (11,8)
 • EBITA ökade till 287,3 MSEK (164,3), och EBITA-marginalen ökade till 8,2 % (5,7)
 • EBITA för 2021 är påverkat av omstruktureringskostnad om 18,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 234,3 MSEK (129,7), påverkat av förvärvskostnader om 6,7 MSEK (6,6)
 • Resultat efter skatt ökade till 196,4 MSEK (110,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 9,64 SEK (5,60) och efter utspädning till 9,55 SEK (5,47)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 275,2 MSEK (170,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 SEK per aktie (3,00)

Kommentarer av vd och koncernchef 
”Trots oro i omvärlden och skenande inflation har Rejlers fortsatt sin starka utveckling under 2022 som blev ett nytt rekordår för oss. Årsomsättningen landade på 3 513 (2 899) MSEK, vilket innebär en tillväxt på över 21 procent, med en fin organisk tillväxt på 12 procent. EBITA-resultatet ökade till 287,3 (164,3) MSEK, en ökning med 75 procent, med en EBITA-marginal om 8,2 (5,7) procent, allt närmare vårt mål på 10 procent till 2025”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2800 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com