Koncernledningen

Koncernens vd utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställt. Vd ansvarar för att styrelsens beslut verkställs samt har att tillse att styrelsen fortlöpande hålls informerad om bolagets resultat och ställning. Vd har till sitt förfogande en koncernledning. Medlemmarna i koncernledningen har särskilda ansvarsområden och rapporterar till vd.

Peter Rejler - född 1966

Vd och koncernchef Rejlers AB

Medarbetare sedan 1998

 

Aktieinnehav i Rejlers:
911 250 A-aktier

Jonas Thimberg - född 1967

Vd Rejlers Sverige AB

Medarbetare sedan 2000

 

Aktieinnehav i Rejlers:
946 B-aktier

Seppo Sorri - född 1966

Vd Rejlers OY

Medarbetare sedan 2005

 

Aktieinnehav i Rejlers:
-

Thomas Pettersen - född 1975

Vd Rejlers Embriq AS och  Rejlers Norge AS

Medarbetare sedan 2015

 

Aktieinnehav i Rejlers:
-

Mikael Schmidt - född 1958

HR-chef Rejlers AB

Medarbetare sedan 2007

 

Aktieinnehav i Rejlers:
400 B-aktier

Mats Rehnqvist - född 1965

CIO Rejlers AB

IT-chef Rejlers Sverige AB

Medarbetare sedan 2015

 

Aktieinnehav i Rejlers:
-

Thomas Rebermark - född 1964

Marknads- och kommunikationschef Rejlers AB

Medarbetare sedan 2016

 

Aktieinnehav i Rejlers:
111 B-aktier