Styrelseledamöter

Ivar Verner - född 1947
Styrelseordförande sedan 2014
Invald 2010
Civilekonom
Tidigare auktoriserad revisor, ordförande i Grant Thornton Sweden AB.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Welcome Hotel och Centrumfastigheter i Norrtälje AB, styrelseledamot i Bioarctic Neuroscience AB, Constrera och Svenska Vårdfastigheter.

Aktieinnehav i Rejlers:
5 000 B-aktier

Peter Rejler - född 1966
Styrelseledamot
Civilingenjör
Vd och koncernchef, Rejlers AB
Tf. vd, Rejlers Sverige AB
Invald 2010

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i FBN och Stockholms Tennisklubb

Aktieinnehav i Rejlers:
911 250 A-aktier

Jan Samuelsson - född 1950
Styrelseledamot
Invald 2010
Civilekonom
Tidigare koncernchef för Lunds Energikoncernen AB

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Värmeforsk samt styrelseledamot i Stena Renewable AB.

Aktieinnehav i Rejlers:
500 B-aktier

Thord Wilkne - född 1943
Styrelseledamot
Invald 2007
Ekonom
Grundare av WM-data.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Addnode Group AB och Temagruppen Sverige AB.

Aktieinnehav i Rejlers:
200 000 B-aktier

Helena Nordman-Knutson - född 1964
Styrelseledamot
Invald 2014
Pol mag-examen och ekonomie magisterexamen
Senior konsult Hallvarsson och Halvarsson

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Transmode System och Sensys Traffic. 

Aktieinnehav i Rejlers:
200

Annika Steiber - född 1968
Styrelseledamot
Invald 2016
Filosofie doktor från Chalmers tekniska högskola. 
Grundare och vd för INNOWAY.

Övriga väsentliga uppdrag:
 

Aktieinnehav i Rejlers:
-