Rejlers vinner uppdrag för stort järnvägsprojekt i Finland

Rejlers har tecknat ett avtal med FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency) om förbättring av järnvägen Kouvola–Kotka/Fredrikshamn, en av de viktigaste linjerna för godstransport i Finland. Rejlers kommer att tillhandahålla tjänster i samband med byggentreprenad, övervakning och design av järnvägsprojektet.

Sträckan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn är en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste, järnvägslinjen för godstransport i Finland.

  • Det har varit många diskussioner om hur den finländska exportindustrin mår och hur dess konkurrenskraft är. Hamnarna i Fredrikshamn och Kotka är viktiga för Finland, och att förbättra den här delen av järnvägsnätet kommer att förbättra Finlands konkurrenskraft, säger projektledare Miia Kari från FTIA.

Järnvägen mellan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn byggdes ursprungligen på mjuk mark och den tunga godstrafiken har stadigt försämrat spåren, som nu är i dåligt skick. Renoveringsprojektet kommer att förse spåren med ny överbyggnad och spårväxlar, och tunnlar och broar i dåligt skick kommer att renoveras och bytas ut. Utöver renoveringen omfattar projektet delprojekt inom utveckling och säkerhetsanordningar. Miia Kari konstaterar att det var hård konkurrens om uppdraget, men att Rejlers presenterade den bästa lösningen.

  • Järnvägen är tungt trafikerad och har många enkelspåriga sektioner, så noggrann planering och kommunikation med intressenter är av yttersta vikt. Rejlers expertis passade bra för de särskilda behov som projektet innebär.

Att ersätta de ställverk som säkerställer tågtrafikens säkerhet på den här sektionen av järnvägen är en stor del av projektet, och genomförandet kommer att vara unikt i det finländska järnvägsnätet.

  • De nya ställverken kommer att utrustas med det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS), vilket tidigare inte har använts kommersiellt i Finland. De kommer att förses med testutrustning som ska tillhandahålla uppgifter till systemet i realtid om var tåget befinner sig, säger Tommi Mäkelä, projektledare på Rejlers och projektets expert inom säkerhetsanordningar.

Enligt Tommi Mäkelä kommer detta tillvägagångssätt att ge värdefull erfarenhet för framtida upphandlingar av ställverk och det här projektet kommer att lansera en landsomfattande uppdatering av tågkontrollsystemet i Finland.

För ytterligare information kontakta: 
Seppo Sorri, vd Rejlers Finland Oy, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Fakta om FTIA 
Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA), eller Väylä på finska, ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av Finlands offentliga väg- och järnvägsnät samt vattenvägar. FTIA har också till uppgift att underlätta samordningen av trafik och markanvändning.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com