Rejlers tecknar nytt ramavtal med Vattenfall

Rejlers har tecknat ett nytt ramavtal med Vattenfall gällande tekniska konsulttjänster. Avtalstiden är tre år och omfattar konsulttjänster inom alla Rejlers kompetensområden. 

- Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Vattenfall i en tid med starkt fokus på Sveriges energiomställning. En hållbar framtid kräver en övergång till förnybar energi. Med Rejlers expertis inom området och förmåga att bidra med nya perspektiv, ser vi fram emot att bidra till att Vattenfall når målet om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vattenfall står i centrum av förändringen av det svenska energilandskapet, där vi kommer att vara ett stöd i arbetet med att framtidssäkra verksamheten, säger Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers.

Ramavtalet med Vattenfall löper från 2021 till 2024, med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet omfattar konsulttjänster inom flera av Vattenfalls verksamhetsområden.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com