Agder Energi Nett förnyar avtal med Rejlers i Norge

Elnätsbolaget Agder Energi Nett i Norge förnyar avtalet med Rejlers gällande tillsynstjänster i Agder, område Vest. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.  

Rejlers kommer att ansvara för tillsynsuppgifterna i området i nära samarbete med den lokala elmyndigheten (DLE). Tjänsterna omfattar allt från tillsyn av el i bostäder till revision av företag och el-entreprenörer samt informationsverksamhet.

– Vi är glada över det förnyade förtroendet från Agder Energi Nett och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Asbjørn Hilde, ansvarig för Rejlers affärsområde elsäkerhet i Norge.

Den lokala elmyndigheten (DLE) övervakar elanläggningar i hem och företag samt elföretag. Elnätsföretag är skyldiga att övervaka elinstallationer inom sitt försörjningsområde. Övervakningen hjälper till att förebygga olyckor och bränder med elektrisk orsak, då ungefär hälften av alla bränder uppstår till följd av fel i elsystemet eller felaktig användning av elektrisk utrustning.

För ytterligare information kontakta:
Petter Arnesen, vd, Rejlers Norge, +47 951 95 317, petter.arnesen@rejlers.no
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com