Rejlers vinner stort kontrakt med Hafslund

Rejlers vinner stort kontrakt med Hafslund och digitaliserar elsäkerhetstillsynen i Oslo. Uppdraget ska utföras i samarbete med El-Tilsynet AS. Kontraktet löper på två år med option för ytterligare två år och är värt upp till 60 MNOK.

Hafslund Nett har tilldelat ett kontrakt om tillsyn av elanläggningar i Oslo 2 till Rejlers Elsikkerhet. Oslo 2-området består av stadsdelarna Bjerke, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Sagene och Stovner.

Nätbolagen är ålagda att utföra tillsyn av elsäkerheten i sina försörjningsområden. Tillsynen utförs med hjälp av ”Den lokala eltillsynen” som bland annat ska säkerställa att elektriska installationer i både nybyggen och i befintliga anläggningar är utförda i enlighet med bestämmelserna.

- Vi är mycket nöjda med tilldelningen. Hafslund Nett är landets största nätbolag och ställer stora krav på sina leverantörer. Genom att vinna detta uppdrag i tuff konkurrens visar vi att vi är konkurrenskraftiga när det gäller kompetens, pris och kvalitet, säger Asbjørn Hilde, vd för Rejlers Elsikkerhet.

Framtidsinriktade lösningar
- Hafslund Nett är en mycket viktig kund för oss. Rejlers ser nu resultatet av de investeringar som vi har gjort i framtidsinriktade digitala lösningar för tillsynsverksamheten, säger Morten Thorkildsen, vd för Rejlers Norge.

Den lokala eltillsynen i Hafslund Nett är en del av den offentliga tillsynsapparaten för elsäkerhet och är ålagd att utöva tillsyn över elanläggningar i enlighet med de anvisningar och riktlinjer som har utfärdats av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Uppdraget innebär bland annat
• tillsyn av elanläggningar och utrustning i alla typer av verksamheter och bostäder
• granskning av elinstallatörer
• skolundervisning för alla elever i sjätte och nionde klass
• information om elsäkerhet genom deltagande i landsomfattande aktioner som ”Aksjon Boligbrann” och undervisning för särskilda målgrupper som asylsökande
• information om elsäkerhet till anställda i verksamheter, t.ex. inom hemsjukvården
• uppföljning av institutioner och verksamheter som använder elektromedicinsk utrustning.

Hafslund Nett är landets största nätbolag och ser till att 1,5 miljoner människor i 34 kommuner har ström i vägguttagen – dygnet runt, alla dagar på året. Hafslund Nett äger och driver det regionala nätet i Akershus, Oslo och Østfold. Varje år transporteras 17,7 miljarder kilowattimmar (kWh) genom detta elnät. Se även www.hafslundnett.no

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Morten Thorkildsen, vd för Rejlers Norge, tel. +47 951 82 695, e-post: morten.thorkildsen@rejlers.no
Asbjørn Hilde, vd för Rejlers Elsikkerhet, tel. +47 911 47 042, e-post: asbjorn.hilde@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl. 08.00 CET.