Information rörande Coronaviruset COVID-19

Datum: 17 mars 2020

Kära kunder, leverantörer och partners,

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av största vikt, såväl som säkerheten för våra kunder, leverantörer och partners. I dessa utmanande tider följer vi utvecklingen av situationen kring Coronaviruset noggrant och vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och för att kunna upprätthålla normal drift och leveranser till våra kunder.

Rejlers har vidtagit följande förebyggande åtgärder:

  • Alla resor utomlands har stoppats
  • Inhemska resor har minimerats likväl som sammankomster av större grupper av människor från olika platser och städer.
  • Virtuella möten via Skype, Teams eller via telefon är det föredragna valet där det är möjligt.
  • Vi gör löpande riskbedömningar för att identifiera kritiska faktorer och implementera förebyggande åtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och support till våra kunder.
  • Vi följer reglerna för krav på karantäntid för medarbetare som har rest och alla andra råd och riktlinjer från våra respektive nationella hälsomyndigheter.

Ovanstående åtgärder gäller så länge situationen kräver det.

Tack för er förståelse och stöd.

Vi är, mot bakgrund av alla vidtagna åtgärder, beredda att kontinuerligt leverera högkvalificerade tekniska konsulttjänster antingen på plats eller på distans via vår mycket välutvecklade IT-plattform.

Rejlers Sverige AB