Historia

Rejlers grundades i Småland år 1942 och har varit verksamt som teknikkonsultbolag sedan dess. Verksamheten har haft en röd tråd genom åren – elteknik i olika former. Allt från kärnkraft till elektronik. Genom åren har Rejlers expanderat med nya kompetensområden som till exempel telekom, mekanik och IT.

Bolagets verksamhet har i stora drag sammanfallit med Sveriges utveckling som industrination. Initialt var man verksam med utbyggnaden av elnäten i Sverige, senare deltog bolagets medarbetare i industrialiseringen och miljonprogrammet för bostäder. Under 1990- och 2000-talet har järnväg och telekom tillkommit som verksamheter. Under 2010-talet utvecklas även miljöteknik som en särskild kompetens. Under 2000-talet har Rejlers breddats geografiskt. Idag finns vi också i Finland och Norge.

Bolaget grundades av ingenjör Gunnar Rejler år 1942. Företaget har sedan dess letts av Gunnar Rejlers son och sonson; Jan och Peter Rejler. Mellan åren 2012-2014 var Eva Nygren vd och koncernchef. I april 2014 återinträdde Peter Rejler som vd och koncernchef för Rejlers fram till att Viktor Svensson övertog rollen i februari 2018. Bolaget har behållit karaktären av familjeföretag trots att ägandet har breddats genom en marknadsnotering av aktien år 2003.