Uppförandekod

Rejlers uppförandekod (Code of Conduct) lanserades under 2013. Koden innehåller regler för Rejlers affärsmässiga uppträdande och företagets ansvar gentemot kollegor, kunder, aktieägare och andra intressenter. I vårt umgänge med kunder, underentreprenörer, leverantörer och andra intressenter ska vi iaktta stor försiktighet om vi i kontakt- eller relationsfrämjande syfte erbjuder, eller erbjuds, förmåner eller aktiviteter av olika slag.

Våra värderingar lägger grunden
Rejlers har varit verksamt som teknikkonsultbolag i över 75 år. Vi arbetar idag med att leverera tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena; bygg- och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Vår verksamhet ställer stora krav på oss att agera som ett ansvarsfullt företag. 

I Rejlers uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare. Vi förtutsätter även att den respekteras av våra kunder och samarbetspartners.

Vårt sätt att vara på Rejlers tar sin utgångspunkt i våra värderingar; Passionate, Empowered, Healthy.

Läs den fullständiga uppförandekoden i dokumentet till höger.