Jenny Edfast

Jenny Edfast är ny divisionschef för Elkraft i Sverige. Hon tar med sig många års erfarenhet från konsultbranschen till Rejlers, erfarenhet som ska bidra till att lyfta divisionen och övriga delar inom företaget.

– Generellt finns det bra kompetens inom Rejlers olika områden. Sedan går det alltid att utveckla för att stärka Rejlers, exempelvis att arbeta mer med samverkan mellan olika delar av företaget. Det gäller samverkan inom divisionerna för att kunna erbjuda större tjänster och lösningar, men också samverkan över divisionsgränserna för att se hur vi kan optimera de kompetenser som finns i företaget. Där finns det stora möjligheter att bryta stuprörstänket inom divisionen/gruppen och istället se till kompetens över hela företaget, förklarar Jenny.

Hon berättar vidare att ett annat viktigt område att fokusera på är att ställa om till vad kunderna kommer att efterfråga i framtiden, att Rejlers behöver leverera tjänster som harmoniserar med nya IT-lösningar och kommunikationssystem.

En viktig anledning till varför Jenny valde att börja hos Rejlers är den familjära känslan som finns i företaget.

– Jag har alltid haft en positiv bild av Rejlers som är en stor aktör på konsultmarknaden. Känslan som sprids utåt är att det är ett familjeföretag med stor entreprenörsanda, där de anställda brinner för projekten och för att utveckla tjänsterna. Det är många som känner starkt för företaget och det känns annorlunda jämfört med andra företag i konsultbranschen. Rejlers har lyckats bra med att dra till sig duktiga medarbetare och erbjuda utveckling. Det tilltalade mig att börja på Rejlers, avslutar hon.