Ledarutveckling

Att vara ledare på Rejlers handlar om att utveckla både medarbetare och affärer.

En grundförutsättning för att trivas och må bra är att relationen mellan medarbetare och ledare fungerar. Det personliga ledarskapet utvecklas utifrån våra grundläggande värderingar; empowered, passionate och healthy och ett gemensamt ledarutvecklingsprogram.