Från tidiga ritningar till färdig byggnad

Inom vårt område bygg och fastighet arbetar vi kontinuerligt med den här typen av omfattande projekt. Det är många intressen som ska tillfredsställas när nya byggnader planeras och befintliga byggs om. Bekvämlighet, energibesparing, övervakning, individualisering och lönsamhet är bara några av de krav som ska beaktas.

På Rejlers har vi ambitionen att skapa byggnader som uppfyller dessa behov genom att kombinera beprövade metoder med nyskapande lösningar. Rejlers arbetar med både ombyggnation och nyproduktion av exempelvis affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier. Vi finns även med i tidiga skeden när nya områden ska exploateras.

Uppdragen omfattar alltifrån arkitektur och byggkonstruktion till projektledning och projektering. Vi finns med som rådgivare i olika faser av ett projekt och hjälper även våra kunder med kontroll och besiktning av färdigbyggda fastigheter.

Tjänsteutbudet är brett med alltifrån el-, tele och VVS-projektering till styr-, regler- och kommunikationsteknik. Ett växande område är fastighetsautomation och olika lösningar för att minska energianvändningen i fastigheter. Rejlers arbetar även med uppdrag inom kraftförsörjning och belysning samt tar fram lösningar för larmsystem och brandsäkerhet.

Kunden kan idag få en tydlig bild av det slutliga resultatet under byggprocessen genom analys och visualiseringar. Vi använder oss exempelvis av BIM (Building Information Modeling).