Strategi

Rejlers strategiska huvudpunkter för att uppnå målen är:

  • Balanserad kundbas med en differentierad konjunkturkänslighet.

  • Tillväxt i Norden, framförallt i storstadsområdena, genom organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv.

  • Tydlig företagskultur och ett välkänt varumärke.

  • En attraktiv arbetsplats med hälsoprofilering, engagerade medarbetare och ett starkt ledarskap.

  • Ökat internationellt samarbete mellan våra kompetensområden och med partners.

  • Hög intern effektivitet.

  • Lokal närvaro och entreprenörskap med ett starkt säljfokus.

  • Förädla affären genom att erbjuda innovativa helhetslösningar.