Miljö och samhälle

Rejlers gör en betydande insats för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi utför och genom att fortsätta växa i Norden skapar vi nya arbetstillfällen.

Miljöansvar

Målet är att Rejlers ska vara kundens självklara val för energieffektiva och hållbara lösningar. I våra uppdrag tar vi stort ansvar för medarbetare, kunder, miljö och ett hållbart samhälle.

De stora miljövinsterna med Rejlers verksamhet uppstår då vi hjälper våra kunder att effektivisera, modernisera och automatisera sin infrastruktur och sina processer. Det kan handla om alltifrån energibesparingar och materialval i byggnader till utvecklingen av förnybar energiproduktion och en hållbar infrastruktur. Kundernas efterfrågan på hållbara och energieffektiva lösningar ökar vilket skapar fler affärsmöjligheter för Rejlers.

Målet att minska våra koldioxidutsläpp per medarbetare med 10 procent per år, ska vi uppnå genom att använda miljösmarta transporter när vi reser i tjänsten och genom att i möjligaste mån ersätta tjänsteresor med IT-möten. Vi ska minska koldioxidutsläppen för samtliga företagsbilar och vår energiförbrukning per kontor. I Norge har vi till exempel slagit ihop flera kontor till ett huvudkontor i Oslo och på så sätt minskat energiförbrukningen per kontor. I år har vi börjat mäta och följa upp våra miljömål, resultatet kommer att börja redovisas externt under 2016.

Rejlers medarbetare ska ha insikt om miljöns betydelse och verka för att följa internationella och nationella miljömål. Alla medarbetare genomgår en miljöutbildning för att kunna göra val som bidrar till en hållbar utveckling.

Rejlers stödjer projektet Ett Rent Östersjön som drivs av John Nurminens Stiftelse. Insatser görs för att rena utsläppen av fosfor och för att minska risken för oljeolyckor.

Samhällsansvar

Målet är att vi ska uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter samt inspirera ungdomar till att välja ingenjörsyrket. Vår verksamhet bidrar också till samhällsekonomin genom att skapa arbetstillfällen och tjänster som tillgodoser marknadens behov.

Rejlers ska inspirera ungdomar till att studera på högskolor och universitet och välja ingenjörsyrket. Detta ska vi uppnå dels genom att medverka på arbetsmarknadsdagar och dels genom att samarbeta med organisationen Star for Life. Vi uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter både internt och externt genom att stödja tävlingar såsom StafettVasan och ÖTILLÖ. Under året har vi hjälpt till att samla in pengar till Barncancerfonden genom idrottsinsatser i en svensk klassiker.