Hållbara lösningar är en naturlig del i alla uppdrag!

Hållbarhet är integrerat i hela vår verksamhet och innebär ett ansvarsfullt företagande. Hållbara lösningar är en naturlig del i alla uppdrag som vi utför åt våra kunder. Det handlar om allt från energieffektiva lösningar till utvecklingen av förnybar energiproduktion och hållbar infrastruktur.

Rejlers tar ett etiskt och socialt ansvar för företagets verksamhet och uppmuntrar till aktiviteter som har en positiv inverkan på medarbetare, miljö och samhälle. Vi ställer höga krav på såväl ekologiska, etiska som samhällsekonomiska aspekter. Rejlers har även ett brett engagemang för hälsofrämjande aktiviteter, bland annat genom samarbeten med organisationer som stödjer idrott och med projektet Star for Life i Sydafrika.

Hållbarhetsmål - 2020

  • Rejlers ska vara kundens självklara val för energieffektiva och hållbara lösningar.
  • Vi ska minska våra koldioxidutsläpp per medarbetare med 10 % per år.
  • Vi ska uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter samt inspirera ungdomar till att välja ingenjörsyrket.

Hållbarhetsstrategi

Rejlers medarbetare ska göra en betydande insats för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom uppdragen vi utför åt våra kunder. Våra medarbetare ska ha insikt om miljöns betydelse och göra val som bidrar till en hållbar utveckling av verksamheten. Genom Rejlers sociala sponsring ska vi uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och inspirera ungdomar till att välja ingenjörsyrket.

Rejlers lanserade hållbarhetsmål och en hållbarhetsstrategi under året där vårt engagemang delas in i följande områden: Medarbetare, Miljö och Samhälle. Varje hållbarhetsområde har ett strategiskt och långsiktigt mål som vi aktivt arbetar med och följer upp. Våra kunder, medarbetare och investerare ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete. Policys, uppförandekod och relevanta hållbarhetslänkar finns tillgängliga via vårt intranät.

Alla har lika värde

Rejlers strävar efter mångfald och jämställdhet. Vi stödjer och respekterar FN:s Global Compact och dess tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Alla medarbetare på Rejlers ska behandlas med respekt och värdighet. Vi verkar för att alla medarbetare ska behandlas lika och ges samma möjligheter. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid våra rekryteringar.