Jobba på Rejlers

Det ska vara lätt att vara anställd hos oss. Det ska finnas en enkelhet i allt vi gör. Det gäller arbetsprocesser och stödsystem men också hur vi umgås såväl på arbetet eller när vi möts vid företagsaktiviteter på fritiden.

Vi har en platt och decentraliserad organisation. Det är högt i tak och beslutsvägarna är korta. Att hela tiden utvecklas och erbjudas nya utmaningar är motiverande för våra medarbetare och är ett betydelsefullt bidrag till trivseln på arbetsplatserna.

Vi har stort fokus på att bevara, men också utveckla, vår företagskultur som grundar sig på våra värderingar. En kultur som präglas av glädje, kamratskap och respekt. Vi arbetar ständigt med att stärka grunden för kulturen. Det sker bland annat genom en gemensam grundsyn för ledarfrågor och genom att ha regelverk och riktlinjer som stödjer vår kultur och så långt som möjligt ger utrymme för flexibilitet.

Alla medarbetare har minst en gång per år utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Utifrån de samtalen sätts individuella utvecklingsplaner för kort- och långsiktiga mål som rör både arbetsuppgifter och utbildning.