Balans i livet

Hos oss är medarbetarnas hälsa i fokus. Hur man mår hemma hör ihop med hur man mår på jobbet. Att arbeta för att våra medarbetare ska kunna få balans mellan arbetsliv och privatliv är därför en självklarhet.

För vissa medarbetare handlar balans i livet om att få tid att kunna ägna sig åt träning eller en hobby. För andra handlar det om att få vardagen att gå ihop med hämtning och lämning av barn på förskolan.

För att underlätta för våra medarbetare tillämpar vi en flexibel syn på arbetstider och smidiga tekniska lösningar som underlättar. Vi stöttar också våra medarbetare så de kan uppnå personliga livsmål, både i jobbet och privat. Det ser vi som en förutsättning för framgång.